Binnenvaart

De SGP draagt de binnenvaartsector een warm hart toe. De Provincie heeft als taak de binnenvaart zoveel mogelijk te faciliteren. Hierbij denken wij aan goede en voldoende havenfaciliteiten, maar ook aan veilige en goed onderhouden provinciale vaarwegen en aan het realiseren van voldoende stroom- en watervoorzieningen voor scheepvaartverkeer langs de provinciale wateren. De provinciale sluizen en bruggen moeten goed onderhouden worden en de bedieningstijden worden afgestemd op de lokale situatie. Het afmeren van particuliere boten in provinciale wateren is mogelijk, behalve wanneer het de veiligheid voor het scheepvaartverkeer in gevaar brengt.

Concreet:

  • De SGP wil de binnenvaart optimaal faciliteren met goede en voldoende havenfaciliteiten;
  • Voldoende stroom- en watervoorzieningen langs de provinciale wateren zodat de binnenvaartschippers hier op veel plaatsen gebruik van kunnen maken;
  • Afmeervoorzieningen voor particulieren zijn mogelijk, mits de veiligheid voor het scheepvaartverkeer niet in gevaar wordt gebracht;
  • Meer afstemming met de binnenvaartsector wordt bepleit bij het plannen van jaarlijks onderhoud aan vaarwegen, bruggen en sluizen;
  • Een marifoon aan boord van plezierjachten wordt verplicht.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.