Financiën

Een sluitende meerjarenbegroting moet hét uitgangspunt voor een degelijk financieel beleid zijn. Het totale inkomsten- en uitgavenpakket van de Provincie moet ook altijd financieel in balans zijn én beleidsmatig doordacht en verantwoord zijn. De uitgaven moeten voortdurend getoetst worden aan de hand van vier criteria: (wettelijke) noodzakelijkheid, nuttigheid, doelmatigheid en wenselijkheid. De provinciale overheid moet als goed rentmeester op verantwoorde manier omgaan met haar gelden. In de afgelopen jaren is ‘de spaarpot’ van de Provincie geslonken, onder andere door de kosten voor Thermphos en Delta. Nu het beter gaat, is het belangrijk dat het huishoudboekje op orde blijft.

Concreet:

  • Verantwoord financieel beleid voeren om de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden;
  • Bij dreigende tekorten eerst zoeken naar bezuinigingen en de keuze maken voor de uitvoering van kerntaken.
Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.