U zocht op: Belasting, dit leverde 10 resultaten op.


Belastingen

Provincie Zeeland / Standpunten / 37 woorden

Bij het vaststellen van de provinciale leges en de opcenten op de motorrijtuigenBelasting dient volgens de SGP het uitgangspunt te zijn dat deze hooguit trendmatig verhoogd mogen worden, bij voorkeur ...

Verhoging provinciale opcenten

Provincie Zeeland / Actueel / 6 apr. 2018 / 35 woorden

...er de provincies. De commissie heeft voorgesteld dat de andere provincies in de periode 2019-2021 in totaal €20 miljoen extra uitkeren aan Zeeland. De provincie Zeeland moet haar inkomsten zelf o...

Infrastructuur en het belang van goed rentmeesterschap

Provincie Zeeland / Actueel / 2 mrt. 2018 / 30 woorden

Goed rentmeesterschap is voor de SGP het belangrijkste uitgangspunt om tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 2 maart 2018 in te stemmen met het Beheerkader infrastructuur provincie Zeel...

Denk verstandig en wees een bitje zuuniger

Provincie Zeeland / Actueel / 25 okt. 2019 / 34 woorden

De Statenvergadering van vrijdag 25 oktober was een veelzijdige vergadering. Er is gedebatteerd over het werken naar een duurzame toekomst van Zeeland (d.m.v. het Klimaatakkoord en de Regionale Energi...

Voorjaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 8 jun. 2018 / 39 woorden

De SGP ziet aanleiding om positief te zijn over de voorliggende Voorjaarsnota. De financiële positie van de provincie heeft zich in positieve zin ontwikkeld. Dat is met name te danken aan dit col...

Sanering Thermphos: enerzijds, anderzijds

Provincie Zeeland / Actueel / 3 nov. 2017 / 34 woorden

Een aantal maanden geleden bracht de Commissie onderzoek sanering Thermphos onder leiding van Diederik Samsom een advies uit over de sanering van het terrein van de failliete fosforfabriek. De commiss...

Werkbezoek Groenvoerdrogerij Timmerman

Provincie Zeeland / Actueel / 3 feb. 2017 / 40 woorden

Vandaag de dag eens niet begonnen met de geur van een warme kop koffie, maar met de geur van verse luzerne die onze neus binnen drong. Groenvoerdrogerij Timmerman heeft ons alle ins en outs verte...

SGP ziet nieuwe steun voor bezuinigingen cultuur

Provincie Zeeland / Actueel / 2 mrt. 2015 / 35 woorden

Uit onderzoek in opdracht van de NOS door onderzoeksbureau IPSOS blijkt dat Zeeuwen vinden dat het nieuwe Provinciebestuur minder geld aan cultuur moet besteden en meer aan werkgelegenheid. De SGP zie...

Provinciebestuur: Provincie Zeeland financieel in balans

Provincie Zeeland / Actueel / 26 sep. 2014 / 33 woorden

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de najaarsnota 2014 en de begroting 2015 vastgesteld en ter behandeling aan PS aangeboden. Het college zet daarbij in op het afronden van het collegeprogramma...

SGP stelt vragen over doelmatigheid compensatie schade natuurgebieden

Provincie Zeeland / Actueel / 23 apr. 2014 / 29 woorden

d.d. 16 april 2014 heeft de Nationale Rekenkamer een rapport gepresenteerd, genaamd ‘Compensatie van schade aan natuurgebieden – Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden&rsq...