U zocht op: Cultureel erfgoed, dit leverde 14 resultaten op.


Cultuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 36 woorden

Cultuur en kunst verrijken het leven. De creatieve bron en de gaven die God aan mensen schenkt, dienen tot ontplooiing te worden gebracht. De provincie dient dan ook verantwoorde kunstuitingen te bevo...

Antwoorden College op vragen over openstelling Zeeuwse musea

Provincie Zeeland / Actueel / 20 jan. 2020 / 35 woorden

In december 2019 stelden de PvdA- en de SGP-Statenfracties schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten in hoeverre het wenselijk is om musea in onze provincie een dag per maand gratis...

Vragen over gratis openstelling Zeeuwse musea

Provincie Zeeland / Actueel / 2 dec. 2019 / 34 woorden

Dinsdagavond bereikte de PvdA en SGP-Statenfracties het nieuws dat de Tweede Kamer zich positief uitspreekt over het één dag gratis openstellen van Rijksmusea. In de overwegingen van de ...

Antwoord van het College op vragen van SGP en PvdA over cultureel erfgoed

Provincie Zeeland / Actueel / 3 apr. 2019 / 39 woorden

De SGP en PvdA slaan de handen ineen voor een breed gedragen Zeeuwse Kerkenvisie. De provincie en de gemeenten moeten meer werk moeten maken van het behoud van de Zeeuwse kerkgebouwen. Met een serie S...

Behoud cultureel erfgoed

Provincie Zeeland / Actueel / 20 apr. 2017 / 43 woorden

...P is van mening dat het behoud van Cultureel erfgoed een provinciale taak is. In de vorige cultuurnota was geld vrijgemaakt voor het project ‘Kerk, krimp of kans’. Het in stand houden van ...

Oostkerk is gered

Provincie Zeeland / Actueel / 24 okt. 2018 / 34 woorden

Ruim 2 jaar geleden werd bekend dat de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) de Oostkerk wilde afstoten vanwege financiële redenen. Samen met de ChristenUnie en het CDA heeft de SGP-Statenfracti...

Speerpunten SGP Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 28 feb. 2019 / 33 woorden

  WIJ GAAN VOOR: Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie! Onderwijs dichtbij huis, kansen verzilveren voor MBO-ers door sterke samenwerking tussen bedrijf en school én Campus Ze...

Verkiezingsprogramma SGP Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 11 feb. 2019 / 30 woorden

SGP Zeeland heeft op maandag 11 februari het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen gepresenteerd. Onder de titel ‘Betrouwbaar en daadkrachtig’ trekt lijsttrekker Harry van der Ma...

Begroting 2019 en Najaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 9 nov. 2018 / 33 woorden

Een Statenvergadering die vrijwel geheel in het teken staat van de provinciale financiën. Dat was de Statenvergadering op vrijdag 9 november 2018 waarin de behandeling van de Najaarsnota 2018 en ...

Herdenking 500 jaar Reformatie in Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 30 mrt. 2017 / 30 woorden

...te hij voor hervormingen binnen het christendom. Deze hervormingen (Reformatie) hebben zich geuit in verschillende nieuwe stromingen binnen het christendom, waaronder het Lutheranisme en Calvinisme. O...