U zocht op: Kerken, dit leverde 8 resultaten op.


Cultuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 36 woorden

Cultuur en kunst verrijken het leven. De creatieve bron en de gaven die God aan mensen schenkt, dienen tot ontplooiing te worden gebracht. De provincie dient dan ook verantwoorde kunstuitingen te bevo...

Antwoord van het College op vragen van SGP en PvdA over cultureel erfgoed

Provincie Zeeland / Actueel / 3 apr. 2019 / 42 woorden

De SGP en PvdA slaan de handen ineen voor een breed gedragen Zeeuwse Kerkenvisie. De provincie en de gemeenten moeten meer werk moeten maken van het behoud van de Zeeuwse kerkgebouwen. Met een serie S...

Instandhouding beeldbepalende kerkgebouwen

Provincie Zeeland / Actueel / 24 sep. 2018 / 33 woorden

Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 21 september 2018 heeft de SGP samen met een groot aantal andere fracties een motie ingediend waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om sa...

Behoud cultureel erfgoed

Provincie Zeeland / Actueel / 20 apr. 2017 / 40 woorden

In de afgelopen periode is de Oostkerk regelmatig in het nieuws gekomen. Het markante gebouw uit de 17e eeuw dreigt leeg te komen te staan. Deze zaak is slechts een enkel voorbeeld van de vele tiental...

Jeugdhulp in verbinding: gezamenlijk manifest Zeeuwse SGP-fracties

Provincie Zeeland / Actueel / 7 sep. 2019 / 41 woorden

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er hulp nodig is om het leven van een kind of jongere weer op de rit te krijgen of houden, ...

Coalitieakkoord 'Samen verschil maken'

Provincie Zeeland / Actueel / 5 jul. 2019 / 40 woorden

...atuur als vissers. Eind van dit jaar loopt het convenant af. De SGP vindt dat het voor het College een speerpunt moet zijn om in het belang van Zeeland te werken aan een nieuw convenant. Criminaliteit...

Oostkerk is gered

Provincie Zeeland / Actueel / 24 okt. 2018 / 34 woorden

Ruim 2 jaar geleden werd bekend dat de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) de Oostkerk wilde afstoten vanwege financiële redenen. Samen met de ChristenUnie en het CDA heeft de SGP-Statenfracti...

Behoud Oostkerk

Provincie Zeeland / Actueel / 28 jun. 2016 / 37 woorden

De Oostkerk in Middelburg is uniek in Zeeland en moet behouden worden. Om die reden hebben de SGP, ChristenUnie en CDA vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.  De Oostkerk in Middelburg is uniek ...