U zocht op: Motorrijtuigenbelasting, dit leverde 5 resultaten op.


Belastingen

Provincie Zeeland / Standpunten / 36 woorden

Bij het vaststellen van de provinciale leges en de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting dient volgens de SGP het uitgangspunt te zijn dat deze hooguit trendmatig verhoogd mogen worden, bij voorkeur ...

Verhoging provinciale opcenten

Provincie Zeeland / Actueel / 6 apr. 2018 / 30 woorden

Per 1 januari 2019 worden de provinciale opcenten van de Motorrijtuigenbelasting verhoogd. Provinciale Staten stemden vrijdag 6 april 2018 in met dit voorstel van Gedeputeerde Staten. Aanleiding hiert...

Infrastructuur en het belang van goed rentmeesterschap

Provincie Zeeland / Actueel / 2 mrt. 2018 / 30 woorden

Goed rentmeesterschap is voor de SGP het belangrijkste uitgangspunt om tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 2 maart 2018 in te stemmen met het Beheerkader infrastructuur provincie Zeel...

Voorjaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 8 jun. 2018 / 39 woorden

De SGP ziet aanleiding om positief te zijn over de voorliggende Voorjaarsnota. De financiële positie van de provincie heeft zich in positieve zin ontwikkeld. Dat is met name te danken aan dit col...

Sanering Thermphos: enerzijds, anderzijds

Provincie Zeeland / Actueel / 3 nov. 2017 / 34 woorden

Een aantal maanden geleden bracht de Commissie onderzoek sanering Thermphos onder leiding van Diederik Samsom een advies uit over de sanering van het terrein van de failliete fosforfabriek. De commiss...