U zocht op: Onderwijs, dit leverde 29 resultaten op.


Onderwijs en arbeidsmarkt

Provincie Zeeland / Standpunten / 33 woorden

Zeeland moet een goed vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven hebben. Onderwijs en kenniscentra zijn daarin erg belangrijk. Bedrijven hebben goed opgeleide krachten nodig. Bedrijven kunnen soms onv...

Culturele infrastructuur

Provincie Zeeland / Standpunten / 33 woorden

De Zeeuwse Bibliotheek is van belang voor alle bibliotheken in Zeeland. Niet alleen als ‘hoofdbibliotheek’ maar ook als organisator van allerlei activiteiten op het gebied van kennisdeling...

Economie

Provincie Zeeland / Standpunten / 35 woorden

  Een gezonde en sterke (regionale) economische ontwikkeling is onmisbaar. De taak van de provincie is primair het scheppen van goede voorwaarden en ruimte waarin het bedrijfsleven zich op een ve...

Campus Zeeland! Onderscheidend zijn

Provincie Zeeland / Actueel / 8 jul. 2016 / 31 woorden

...De SGP is dan ook positief over Campus Zeeland. Statenlid Van den Berge: ‘’Een goede kennisinfrastructuur is het vliegwiel voor economische structuurversterking.’’ Samenwerking...

Focus op bèta college is prioriteit

Provincie Zeeland / Actueel / 4 nov. 2016 / 34 woorden

In onze provincie is veel aandacht voor vernieuwing en innovatie. Statenlid Van den Berge: ''Het steviger neerzetten van Kennis- en Innovatienetwerken is een doelstelling die de SGP krachtig wil onder...

Kees van den Berge

Provincie Zeeland / Gezichtenboek / 39 woorden

Als geboren Zeeuw (Tholen) woon ik na een paar keer te zijn verhuisd nu weer voor de derde keer in Zeeland. In Burgh-Haamstede heb ik het grootste gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Samen met mijn ...

Denk verstandig en wees een bitje zuuniger

Provincie Zeeland / Actueel / 25 okt. 2019 / 34 woorden

De Statenvergadering van vrijdag 25 oktober was een veelzijdige vergadering. Er is gedebatteerd over het werken naar een duurzame toekomst van Zeeland (d.m.v. het Klimaatakkoord en de Regionale Energi...

Jeugdhulp in verbinding: gezamenlijk manifest Zeeuwse SGP-fracties

Provincie Zeeland / Actueel / 7 sep. 2019 / 41 woorden

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er hulp nodig is om het leven van een kind of jongere weer op de rit te krijgen of houden, ...

Speerpunten SGP Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 28 feb. 2019 / 35 woorden

  WIJ GAAN VOOR: Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie! Onderwijs dichtbij huis, kansen verzilveren voor MBO-ers door sterke samenwerking tussen bedrijf en school én Campus Ze...

Uitvoering SGP motie: Erfgoed Zeeland voor behouden kerkgebouwen

Provincie Zeeland / Actueel / 14 feb. 2019 / 33 woorden

...met gemeenten een visie op te stellen voor religieus erfgoed in Zeeland, zodat kerkgebouwen een verantwoorde herbestemming krijgen als ze aan de eredienst worden onttrokken.  Zeeuws religieus erf...