U zocht op: Openbaar Vervoer, dit leverde 16 resultaten op.


Openbaar vervoer

Provincie Zeeland / Standpunten / 40 woorden

OpenbaarVervoervoorzieningen dienen goed te zijn. Dat geldt zowel de regiotaxi op het platteland als de lijndienst voor het overige streekVervoer. Ook bedrijventerreinen dienen bij voorkeur met openba...

Bedrijven

Provincie Zeeland / Standpunten / 31 woorden

Van belang is dat de ruimtelijke inrichting door de provincie mogelijkheden biedt voor een verantwoorde ontwikkeling van het bedrijfsleven zonder onnodige belemmeringen. Er moeten afspraken gemaakt wo...

Luchtkwaliteit

Provincie Zeeland / Standpunten / 31 woorden

Luchtverontreiniging kan door decentrale maatregelen niet opgelost worden. Bronbeleid op Europees niveau is de enige juiste aanpak. Toch beschikt de provincie over een breed instrumentarium om maatreg...

Vitaal platteland

Provincie Zeeland / Standpunten / 36 woorden

De sociaaleconomische vitaliteit van het platteland hangt nauw samen met de bereikbaarheid (Openbaar Vervoer), de vergrijzing, het voorzieningenniveau en de bijdrage van het platteland aan de lokale e...

Wegennet

Provincie Zeeland / Standpunten / 34 woorden

Een snelle en veilige bereikbaarheid is belangrijk. De toenemende mobiliteit leidt echter tot knelpunten. Voor de SGP weegt ook het milieuaspect mee: de schepping ondervindt schade van de toenemende v...

Knelpunten openbaar vervoer

Provincie Zeeland / Actueel / 16 dec. 2016 / 44 woorden

Veel mensen zijn afhankelijk van het Openbaar Vervoer. Daarom hebben we de taak om deze voorziening zo goed mogelijk op orde te krijgen. De SGP wil hier graag extra geld voor vrij maken. Veel mensen z...

Werkbezoek Calvijn College

Provincie Zeeland / Actueel / 6 dec. 2018 / 35 woorden

Op 29 november 2018 bezocht de SGP-fractie het Calvijn College in Goes. We gingen in gesprek met leerlingen en decanen (van zowel Calvijn College als Hoornbeeck College) om informatie op te halen over...

Voorjaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 8 jun. 2018 / 38 woorden

...ij de middelen die Hij geeft, dat we die ook in overeenstemming met Zijn wil besteden. Dankbaarheid siert ons als overheid. Naast deze complimenten voor het college, heeft de SGP ook een aantal wensen...

Nieuwe koers Openbaar Vervoer in Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 26 jan. 2013 / 39 woorden

In de Statenvergadering van 25 januari 2013 lag er een start- en kadernota ter goedkeuring over het Openbaar Vervoer in Zeeland. De huidige OV-concessies voor het busVervoer eindigen op 31 december 20...

Kees van den Berge

Provincie Zeeland / Gezichtenboek / 39 woorden

Als geboren Zeeuw (Tholen) woon ik na een paar keer te zijn verhuisd nu weer voor de derde keer in Zeeland. In Burgh-Haamstede heb ik het grootste gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Samen met mijn ...