U zocht op: Toerisme, dit leverde 10 resultaten op.


Recreatie en toerisme

Provincie Zeeland / Standpunten / 40 woorden

Zeeland is ver weg van het drukke leven en biedt rust. Het is belangrijk om waar mogelijk in te spelen op de behoeften van de toerist. Recreanten willen rust en beleving en hiervoor is de toegankelijk...

Vitaal platteland

Provincie Zeeland / Standpunten / 32 woorden

De sociaaleconomische vitaliteit van het platteland hangt nauw samen met de bereikbaarheid (openbaar vervoer), de vergrijzing, het voorzieningenniveau en de bijdrage van het platteland aan de lokale e...

Werkbezoek Strandpark De Zeeuwse Kust en VVV Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 1 nov. 2018 / 31 woorden

...van (slechtweer)voorzieningen zorgt ervoor dat gasten ook buiten het hoogseizoen boeken. Wanneer gekozen wordt voor kwaliteitsinvesteringen is het voor een camping- of parkeigenaar belangrijk om extra...

Volkerak-Zoommeer wordt voorlopig niet zout gemaakt

Provincie Zeeland / Actueel / 15 nov. 2019 / 33 woorden

Vorige week werd bekend dat het Volkerak-Zoommeer voorlopig zoet blijft. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het project van de lijst gehaald vanwege de verdeeldheid over het verzilten (zout maken) ...

Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry

Provincie Zeeland / Actueel / 10 dec. 2018 / 31 woorden

Tijdens de Statenvergadering van 7 december 2018 werd vergaderd over de toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry. Hieronder leest u de reactie van de SGP op het Statenvoorstel.&...

SGPcoffee: waardevolle input voor verkiezingsprogramma

Provincie Zeeland / Actueel / 1 nov. 2018 / 31 woorden

In september en oktober werden 4 regiobijeenkomsten gehouden onder de titel SGPcoffee om met deskundigen en geïnteresseerde burgers na te denken over een verscheidenheid aan provinciegerelateerde...

Verbod varend ontgassen

Provincie Zeeland / Actueel / 10 jun. 2017 / 34 woorden

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest rondom het verbod op varend ontgassen. De Provincie Zeeland heeft voorgesteld het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffe...

Zeeland in stroomversnelling

Provincie Zeeland / Actueel / 18 jul. 2016 / 30 woorden

Een commissie onder leiding van oud-premier Balkenende heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor economische structuurversterking en werkgelegenheid in Zeeland. Daar is een acti...

Behoud Oostkerk

Provincie Zeeland / Actueel / 28 jun. 2016 / 37 woorden

De Oostkerk in Middelburg is uniek in Zeeland en moet behouden worden. Om die reden hebben de SGP, ChristenUnie en CDA vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.  De Oostkerk in Middelburg is uniek ...

SGP Zeeland over de vrijetijdseconomie

Provincie Zeeland / Actueel / 3 mrt. 2015 / 36 woorden

Het is volgens de SGP fractie volkomen terecht dat de vrijetijdseconomie weer een plaats krijgt in de nieuwe economische agenda van de Provincie Zeeland.  De sector is economisch gezien van grote...