U zocht op: Visserij, dit leverde 13 resultaten op.


Visserij

Provincie Zeeland / Standpunten / 37 woorden

De Visserijsector is van oudsher verbonden met Zeeland. En zeker de schaal- en de schelpdiersector is typisch Zeeuws en onderscheidend. Van belang bij deze sector is innovatie, onderzoek en opleiding....

SGP: overheid moet visserijsector meer steunen

Provincie Zeeland / Actueel / 16 mei 2019 / 37 woorden

In de commissievergadering Economie van 10 mei jl. werd de Agenda 2022 Visserij Zuidwest-Nederland behandeld. Namens de SGP vroeg Statenlid Hans Rottier aandacht de Visserijsector. Het is ee...

Statenvergadering: visserijsector, Perkpolder en snel internet

Provincie Zeeland / Actueel / 7 jul. 2017 / 30 woorden

Provinciale Staten spraken op vrijdag 7 juli 2017 over de Jaarrekening 2016 en de Zomernota 2017. Tevens werd gedebatteerd over het Plan Perkpolder en werden een aantal hamerstukken vastgesteld. ...

Werkbezoek Yerseke

Provincie Zeeland / Actueel / 30 apr. 2019 / 40 woorden

...en voor de sector. De sector geeft aan op een goede manier bezig te zijn met respect voor de natuur. Dit komt de biodiversiteit in de Waddenzee ten goede. De tegengeluiden dat er schade wordt aangebra...

Hoop voor de visserijsector

Provincie Zeeland / Actueel / 22 mrt. 2017 / 30 woorden

In februari berichtte de PZC dat Rijkswaterstaat voornemens is de foutieve vooroeverbestortingen van 3 dijkvlakken in de Oosterschelde (Schouwen-Duiveland) te compenseren door het opspuiten van de Rog...

Verkiezingen 20 maart

Provincie Zeeland / Actueel / 20 mrt. 2019 / 33 woorden

Verkiezingen op 20 maart Woensdag 20 maart zijn er verkiezingen. Voor de provincies. Voor de waterschappen. En de provincies kiezen later de Eerste Kamer. De provincies beslissen o.a. over bouwlocatie...

Speerpunten SGP Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 28 feb. 2019 / 33 woorden

  WIJ GAAN VOOR: Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie! Onderwijs dichtbij huis, kansen verzilveren voor MBO-ers door sterke samenwerking tussen bedrijf en school én Campus Ze...

Verkiezingsprogramma SGP Zeeland

Provincie Zeeland / Actueel / 11 feb. 2019 / 30 woorden

SGP Zeeland heeft op maandag 11 februari het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen gepresenteerd. Onder de titel ‘Betrouwbaar en daadkrachtig’ trekt lijsttrekker Harry van der Ma...

Kennisuitwisseling Zeeuwse SGP'ers

Provincie Zeeland / Actueel / 13 jun. 2018 / 30 woorden

De SGP-Statenfractie hecht veel waarde aan goede contacten en kennisuitwisseling met Zeeuwse SGP-raadsleden, wethouders en de fractie van het Waterschap. Jaarlijks organiseert de Statenfractie een bij...

Economische Agenda 2017-2021: focus en keuzes maken

Provincie Zeeland / Actueel / 4 nov. 2016 / 36 woorden

Focus is belangrijk voor Zeeland. Met focus kun je veel bereiken, ook als je klein bent. Om dit te illustreren gebruikte Statenlid Dorst het voorbeeld van een boekenwinkel en een specht. Boekenwinkel ...