U zocht op: Westerschelde, dit leverde 24 resultaten op.


Deelnemingen

Provincie Zeeland / Standpunten / 33 woorden

... leveren als het gaat om leveringszekerheid van belangrijke voorzieningen zoals energie en water. De winstuitkeringen uit deze deelneming zijn van belang voor de inkomsten en daarmee voor de begroting...

Ondergrond

Provincie Zeeland / Standpunten / 34 woorden

...rgrond voor een optimaal ondergrondgebruik. Vergroting van de kennis over de effecten van het gebruik van de ondergrond. Denk aan aquacultuur op verzilte bodem. Functies in de ondergrond betrekken bij...

Tolverlaging Westerscheldetunnel per 2020

Provincie Zeeland / Actueel / 1 mrt. 2019 / 39 woorden

...PvdA, VVD, PVV, CU, PvZ, ZL, D66 en SP over de verlaging van het toltarief van de Westerscheldetunnel aangenomen. Hiermee worden de tarieven per 1 januari 2020 verlaagd in plaats van nieuwe tarie...

Voorstel verlaging toltarief Westerscheldetunnel

Provincie Zeeland / Actueel / 9 feb. 2019 / 38 woorden

...L) in de Zeeuwse Staten zijn indiener van het initiatiefvoorstel van het tariefbeleid Westerscheldetunnel. Aanleiding is de extra groei van de passages die leidt tot het voorstel om geen trendmatige v...

Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry

Provincie Zeeland / Actueel / 10 dec. 2018 / 34 woorden

...aderd over de toekomstbestendigheid en exploitatie van de Westerschelde Ferry. Hieronder leest u de reactie van de SGP op het Statenvoorstel.  In het Statenvoorstel Toekomstbestendigheid en explo...

Westerscheldetunnel

Provincie Zeeland / Dossiers / 31 okt. 2016 / 39 woorden

Regelmatig laait de discussie over het mogelijk vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel op. De SGP is van mening dat financiële meevallers ten goede van de huidige gebruikers moeten ko...

Begroting 2019 en Najaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 9 nov. 2018 / 36 woorden

... zaken aangestipt die voor Zeeland en de Zeeuwen belangrijk zijn. Om u een lange opsomming te besparen, is de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Goos Roeland op beeld te bekijken in de video onderaan ...

Voorjaarsnota 2018

Provincie Zeeland / Actueel / 8 jun. 2018 / 38 woorden

...heeft ook onze provincie regelmatig te maken gehad met wateroverlast als gevolg van grote hoosbuien. Het is heel belangrijk dat het college nadenkt over hoe we hier mee om moeten gaan. En niet alleen ...

Toekomst Westerschelde Ferry

Provincie Zeeland / Actueel / 6 apr. 2018 / 36 woorden

...n. Toekomstverkenning In het verleden debatteerden Provinciale Staten al meerdere malen over oplossingen om de tekorten van de Ferry op te lossen. De SGP diende in november 2016 samen met een aantal a...

Binnenvaartontbijt: nuttig, effectief en onverwachte gesprekken

Provincie Zeeland / Actueel / 17 mrt. 2018 / 34 woorden

...met sneeuw bedekte locatie in Nieuwdorp werd onder het genot van een verse jus d’orange en croissantje gesproken over veiligheid, ontgassen, lig- en overnachtingsplaatsen, regelgeving en tal van...