21 september 2021

Positieve boeren voeden de wereld

Droge jaren, hoge temperaturen, hoosbuien, continue veranderende regelgeving, en ga zo maar door. Allemaal dingen waar boeren mee moeten dealen. En dan toch in mogelijkheden denken. Dat doen ze bij landbouwbedrijf Van 't Hof in Stavenisse. We namen er een kijkje en werden blij van het enthousiasme waarmee zij hun gewassen telen. 

Druppelirrigatie

Als een van de weinige agrariërs in de wijde omgeving, gebruikt Van 't Hof op grote schaal irrigatiesystemen in zijn gewassen. Vele hectares pootgoed aardappelen worden jaarlijks beregend uit zijn zelf aangelegde bassin. In de herfst/winter bufferen en in de lente/zomer druppelen om continuïteit in het bedrijf te hebben. Het bassin van Van 't Hof ligt naast zijn bouwblok en wordt ook gevuld met regenwater van de schuurdaken. Druppelirrigatie is heel bewerkelijk en kost veel tijd. Druppelen is echter veel efficiënter dan beregenen. Met minder water kunnen grotere oppervlaktes van water worden voorzien.

Goede waterkwaliteit

Om het bassin vol te laten lopen kan water uit de sloot gepompt worden. Het water uit de sloot moet dan wel voldoende zoet zijn. Een goede waterkwaliteit is essentieel om een goede opbrengst en kwaliteit van de gewassen te realiseren. Van 't Hof wees het Waterschap er op dat het zoute water uit de sloot regelmatig de Schelde in gepompt zou moeten worden. Dat is nu nog niet op alle plekken het geval.

Kennis delen

Inmiddels heeft Van 't Hof flink wat ervaring op gedaan met druppelirrigatie. Al 4 jaar zijn ze er mee bezig waarin de nodige problemen zijn gekend én opgelost. Die kennis delen met andere agrariërs is belangrijk om te zorgen dat anderen niet hetzelfde wiel gaan uitvinden. Van 't Hof wijst er op dat er weinig platformen zijn die kennisdeling faciliteren. Als SGP denken we graag mee of we hier op provinciaal niveau aan bij kunnen dragen. Een eerste aanzet: op dutchfarmtrading.com deelt Van 't Hof de kennis die zij hebben opgedaan op het gebied van druppelirrigatie en landbouwmechanisatie. 

Bekendheid subsidies

Vanuit de Provincie worden subsidies beschikbaar gesteld om initiatieven te stimuleren die de landbouw klimaatbestendig maken. Proeven om zout water zoet te maken bijvoorbeeld. Van 't Hof wees er op dat veel agrariërs niet weten welke subsidies er zijn en hoe zij hier aanspraak op kunnen maken. Voor ons een tip waar we graag mee aan de slag gaan: de verschillende subsidies onder de aandacht brengen bij boer en burger. 

Bekijk de foto's van het werkbezoek via deze link