8 oktober 2021

SGP: geef korting op bomen en hagen om Zeeland klimaatbestendig te maken

Vrijdag 8 oktober 2021 werd de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland behandeld in Provinciale Staten. Namens de SGP heeft Statenlid Harold van de Velde een bijdrage geleverd.

Voorzitter,

Wat zullen vele oudere Zeeuwen deze zomer terug hebben gedacht bij het lezen van het nieuws over de overstromingen in Limburg. Allereerst vreselijk voor de mensen die veel schade hebben ondervonden. Deze weersextremen zorgden ervoor dat er overal in Nederland nagedacht wordt welke maatregelen we extra kunnen treffen. Niet alleen water, maar ook hitte kan een groot probleem vormen. Vorig jaar had Zeeland te maken met een hittegolf die bijna twee weken duurde. Vrachtwagens met zoet water reden door onze provincie om het op de juiste plek te krijgen en mens en dier zochten de koelste plekjes op.

Het lijkt ver weg met een andere zomer dan nu. Het leert ons dat onze weersomstandigheden zeer grillig zijn. De politieke vraag is: wat willen wij doen om weersextremen beter op te vangen zodat het tot minder of geen schade leidt. Zowel voor de medemens als voor de natuur en onze economie. Daartoe heeft het college samen met de andere overheden in Zeeland een goede strategie neergelegd. Wat er in staat is niet nieuw. Gelukkig niet. Bescherming tegen overstromingen gebeurt op veel plaatsen al. Maar toch sneuvelt af en toe het belang van het goed omgaan met weersextremen op onze ruimtelijke indeling. Het komt daarom nu aan op de uitvoering. Wat gaan we doen om die indeling overal in Zeeland nog beter te maken? Het uitvoeringsprogramma maakt dat voor een deel inzichtelijk, maar is op sommige punten onvoldoende concreet en controleerbaar voor Provinciale Staten. De brief van het college die deze week is nagezonden geeft al een beter inzicht waar de jaarlijkse 700.000 euro aan besteed gaat worden. Vraag aan het college: er komt mogelijk 7 ton rijkssubsidie, is dat bedrag specifiek voor de provincie? En betekent het dat er dus 7 ton extra te besteden valt?

Er wordt gesteld dat er zo’n 450.000 euro naar fysieke uitvoeringsmaatregelen gaat. Daar houden we het college ook aan en hopen dat het zelfs nog meer wordt, binnen het gestelde budget. Wat ons betreft moet de inzet duidelijk zijn: geen dure campagnes waar mensen in een flits langs rijden of het 10 seconden in de krant lezen. Nee, geef ons maar gewoon tastbare dingen. Nu vraagt u zich vast af: waar denkt de SGP aan. Mijn aandacht werd getrokken door een bericht in De Limburger waar de titel prijkte: Inwoners gemeente Stein kunnen met forse korting bomen en hagen aanschaffen. Inwoners van de gemeente Stein kunnen net als vorig jaar tegen 75 procent korting bomen en hagen aanschaffen. „Zo wordt het straatbeeld groener, creëren we schaduw, vangen we fijnstof af en bevorderen we de biodiversiteit”, zegt de wethouder daarover. Per order geldt een maximum van één boom, 150 stuks haag, één appelboom en van elk soort kleinfruit één exemplaar. Fantastisch initiatief. Zou dit ook iets voor Zeeland kunnen zijn, vraag ik het college. Niet alleen om profijt van te hebben voor extreme weersomstandigheden, maar ook voor verbetering van onze natuur en biodiversiteit. Dat is voor de SGP écht rentmeesterschap. Ook zuiniger zijn met het water wat uit de hemel valt, kunnen we nog beter doen. De bassins die een aantal boeren recent hebben aangelegd is een mooi voorbeeld. We hopen er nog op terug te komen bij het Deltaplan Zoet Water, want we kunnen vast als Zeeuwse overheden het gemakkelijker maken om dit soort dingen goed, maar snel op een gelijke wijze mogelijk te maken.

Voorzitter, laat duidelijk zijn: we zullen scherp zijn op de uitvoering en dat we zaken terugzien in onze ruimtelijke indeling in Zeeland. En ja, streep dan de bingo woorden alvast maar van de kaart: meekoppelkansen, multipliereffect, werk met werk maken, integraal, aanhaken en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar hier zit vaak wel de crux. Zijn we in staat om zaken echt aan elkaar te verbinden? De SGP zal over een jaar de balans opmaken of en hoe dat is gelukt. Dat zal ook de verdere inzet bepalen voor de komende jaren, want in totaal meer dan 2 miljoen euro uitgeven aan dit onderdeel is ontzettend veel. Het college heeft een forse uitdaging te pakken. Wij zullen vinger aan de pols houden hoe die uitdaging effectief aangepakt gaat worden.