18 december 2020

Waterdunen; hoe lang kán en mág het nog doorgaan?

Waterdunen; hoe lang kán en mág het nog doorgaan?

Het natuur- en recreatieproject Waterdunen staat helaas ook dit jaar weer op de agenda van Provinciale Staten. Vorig jaar leek het er even op dat 2020 het jaar zou worden waarin het project afgerond zou worden, maar die datum is verschoven naar 31 december 2021. Problemen met de getijdenduiker zijn de voornaamste reden. Hoe lang kán en mág het nog doorgaan?

Hoe lang kan en mag er niet voldaan worden aan de watertoets? Hebben wij daar als Provincie nog een rol in als het gaat over de toezichthoudersfunctie die we hebben richting het Waterschap of wellicht het Rijk rondom dit onderwerp? Mag dit nog lang duren als er echt een veiligheidsvraagstuk in zit? Zowel voor de korte als de lange termijn. Wat de SGP betreft zijn een drietal zaken nodig om het project tot een goed einde te brengen.

Zeeuwse bestuurskracht

Met Zeeuwse bestuurskracht tussen gemeenten, Waterschap en Provincie moet gezorgd worden dat er snel een oplossing komt. Statenlid Harold van de Velde: ‘’Laat zien dat we dit in Zeeland kunnen.’’ Om de eenvoudige reden dat ondernemers, inwoners en omwonenden zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van het gebied. En dat het gebied ook tot leven komt, iets dat we allemaal hebben beoogd.

''Laat zien dat we dit in Zeeland kunnen.''

Toegankelijkheid van het gebied

Nu is het gebied nog verboden toegang. We weten niet hoe lang het nog gaat duren. Hopelijk gaan in 2021 de vorderingen heel snel, met een snelle aanleg van de paden en Molecaten die snel kan gaan beginnen. Maar, stel dat het nog even duurt. Zijn er dan mogelijkheden om mensen toe te laten in het gebied, omdat er nu al best veel te beleven en zien is? Het zou zonde zijn als het gebied volgend jaar nog een heel jaar op slot blijft.

Duidelijkheid in rapporten

De rapporten voor de lange termijn die momenteel bij het Waterschap en de Provincie aan de orde zijn, moeten snel duidelijkheid bieden aan Provinciale Staten en de volksvertegenwoordiging van de gemeenten en het Waterschap. Op die manier kunnen we snel in beeld krijgen waar nu precies de angel zit en wanneer het opgelost kan worden. Want er komt een keer een einde aan het telkens naar achteren verschuiven van de datum.

Hoe lang kán en mág dit nog doorgaan?