Wij gaan voor

Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie

Onderwijs dichtbij, kansen verzilveren voor MBO'ers en Campus Zeeland uitbouwen

Snel, slim en schoon vervoer in Zeeland

Optimale bereikbaarheid door Zeeuwse topconferentie over nieuwe vormen vervoer

Zoet water garanderen voor de landbouw

Onderzoek naar pijpleiding Schouwen-Duiveland en zoetwatervoorziening Tholen

Wonen waar je je thuis voelt

Nieuwbouw mogelijk maken in dorpen voor natuurlijke groei

Beschermen van cultureel erfgoed in Zeeland

Subsidies voor beeldbepalende (kerk)gebouwen, woningen en boerderijen

100% verkeersveilig op onze wegen en fietspaden

Goede verkeerseducatie en op elke school het verkeersveiligheidslabel

Sterke en duurzame landbouw- en visserijsector

Stimuleren en promoten van (nieuwe) Zeeuwse teelten en innovatietechniek, investeren in kennisontwikkeling.

Een sterk bestuur in Zeeland dichtbij inwoners

Geen gedwongen gemeentefusies maar goede samenwerking stimuleren

Actualiteiten

Vier Zeeuwen op de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen

Vier Zeeuwen op de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen

11 nov. 2020
Week van het Leven

Week van het Leven

10 nov. 2020
Snel de spa in de grond op de Zanddijk bij Yerseke

Snel de spa in de grond op de Zanddijk bij Yerseke

6 nov. 2020
26 nov.

Commissie Strategische Opgaven

Middelburg
27 nov.

Commissie Ruimte

Middelburg
27 nov.

Commissie Economie

Middelburg

Dossiers

SGP op pad
SGP op pad
Zanddijk - Yerseke
Zanddijk - Yerseke
Westerscheldetunnel
Westerscheldetunnel
Actieprogramma Balkenende
Actieprogramma Balkenende