Wij gaan voor

Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie

Onderwijs dichtbij, kansen verzilveren voor MBO'ers en Campus Zeeland uitbouwen

Snel, slim en schoon vervoer in Zeeland

Optimale bereikbaarheid door Zeeuwse topconferentie over nieuwe vormen vervoer

Zoet water garanderen voor de landbouw

Onderzoek naar pijpleiding Schouwen-Duiveland en zoetwatervoorziening Tholen

Wonen waar je je thuis voelt

Nieuwbouw mogelijk maken in dorpen voor natuurlijke groei

Beschermen van cultureel erfgoed in Zeeland

Subsidies voor beeldbepalende (kerk)gebouwen, woningen en boerderijen

100% verkeersveilig op onze wegen en fietspaden

Goede verkeerseducatie en op elke school het verkeersveiligheidslabel

Sterke en duurzame landbouw- en visserijsector

Stimuleren en promoten van (nieuwe) Zeeuwse teelten en innovatietechniek, investeren in kennisontwikkeling.

Een sterk bestuur in Zeeland dichtbij inwoners

Geen gedwongen gemeentefusies maar goede samenwerking stimuleren

Actualiteiten

Te gast bij De Koeijer Transport en ZUIDWEST Logistiek

Te gast bij De Koeijer Transport en ZUIDWEST Logistiek

28 sep. 2020
’Oneigenlijk en symboolpolitiek', dat is het verzoek voor een referendum

’Oneigenlijk en symboolpolitiek', dat is het verzoek voor een referendum

25 sep. 2020
Provincie neemt initiatief voor Oesterconvenant

Provincie neemt initiatief voor Oesterconvenant

23 sep. 2020
6 nov.

Statenvergadering

Middelburg
13 nov.

Statenvergadering

Middelburg

Dossiers

SGP op pad
SGP op pad
Zanddijk - Yerseke
Zanddijk - Yerseke
Westerscheldetunnel
Westerscheldetunnel
Actieprogramma Balkenende
Actieprogramma Balkenende